Innovation

Motorudviklingen står aldrig stille (Innovation)

På tredie sal fortælles om motorudviklingen gennem tiden i form af motormodeller, der kan vise funktionen af de forskellige principper motorerne er bygget op omkring. Derudover findes der en database med adgang til mange dokumenter og beskrivelser. Der er derfor både mulighed for fordybelse i motorteknologien samt mulighed for en mere summarisk gennemgang afhængig af interesseområde.

Dieselmotorteknologien er i konstant udvikling for at sikre, at den også fremover vil være den foretrukne fremdrivningsmaskine i skibe og attraktiv som generatormotor i større eller mindre kraftværker.

Der er mange faktorer, der influerer på motorudviklingen. Heraf kan nævnes nogle få:

Samspillet mellem skibets skrog, propeller udlægning og motorens omdrejningstal for at få den bedst mulige virkningsgrad

Motorens evne til at forbrænde mange forskellige flydende og luftformige brændstoffer f. eks. naturgas, brint, ethan, planteolier og ethanol.

Sikre at motorernes miljøbelastning er så lille som praktisk mulig.