Diesel driver verden

 

På første etage kan man opleve udstillingen ”Diesel driver verden”

Dieselmotoren får afgørende betydning for den fortsatte ekspansive industrialisering af verden og herunder Danmark, idet den vinder indpas som drivkraft for dynamoer til belysning, til at trække maskiner og pumper. Den fortrænger derved langsomt dampmaskinen som drivkraft i de første årtier af det 20ende århundrede. Herefter udkonkurrerer den også dampmaskinen som fremdrivningsmaskineri i skibe og som hjælpemotorer (elektricitetsværker om bord). Dieselmotoren har derved været en af dominerende faktorer i hele den velstandsstigning, der tog sin begyndelse i første halvdel at det 20ende århundrede. Dieselmotoren er i dag den alt dominerende og næsten enerådende som hovedmaskineri i alle former for skibe og er samtidig anvendt til store kraftværker især på øer.

Siden den første motor blev sat i drift er dieselmotoren videreudviklet i sådan en grad at brændstofforbruget er næsten halveret og den er udviklet til at anvende alle slags brændstoffer, både flydende og luftformige f. eks naturgas, sprit, brint, planteolier etc.

Dieselmotoren vil formodentlig i mange år fremover være det foretrukne fremdrivnings maskineri på grund af sin fleksibilitet og evne til at udnytte brændstoffet effektivt samt dens evne til at møde alle krav om så lille forurening som mulig.