H.C. Ørsteds-motoren

Burmeister & Wain fik i begyndelsen af 1930erne ordre på at levere en stor dieselmotor til at producere strøm på H.C.Ørstedværket i Københavns Sydhavn som supplement til de eksisterende dampturbine anlæg. Den blev stillet op i en helt ny bygning og afleveret til værket i 193.

Motoren er en dobbeltvirkende, længdeskyllet totaktsmotor. Dobbeltvirkende betyder at den har forbrænding både når stemplet er i top og når det er i bund – en teknologi, der ikke bruges længere og længdeskylning betyder at den friske luft kommer ind når stemplet er i bund (top) og presser forbrændingsgassen ud gennem en ventil i toppen (bunden)

Fra indvielse i 1933 og ca. 30 år frem, var H.C. Ørsted motoren verdens største dieselmotor. Motoren var beregnet til at levere strøm til hovedstaden ved spidsbelastninger på el-nettet (om morgenen og ved 15-16 tiden, når folk fik fri fra arbejde). Motoren var aktiv i denne funktion frem til slutningen af 1960’erne, men blev holdt køreklar indtil den blev koblet fra det elektriske net i 2004.

Dieselmotoren har den fordel frem for dampturbinen at den i løbet af ganske få minutter kan levere effekt til generatoren og dermed levere strøm, når der opstår et akut behov.

Motorens brændstof er dieselolie, der sprøjtes ind i cylindrene med et tryk på ca. 350-400 atm., hvilket giver en meget fin forstøvning af olien ind i den varme kompressionsluft og dermed sikrer en jævn, ensartet forbrænding.  Brændselsolieforbruget var ca. 240 g pr. kWh ved 12.000 kW svarende til ca. 3 tons i timen. Skylleluften, der er nødvendig for at rense cylinderen for forbrændingsgasser og tilføre frisk luft, leveres af 4 stk. tandhjulsblæsere, som ved hjælp af en stor kæde trækkes af motoren. Disse leverer ca. 1.800 m3 luft pr. minut ved et overtryk på 0,25 atm.

Smøreolietankens indhold er på 40 tons, som ca. 10 gange i timen trykkes gennem lejerne som smøreolie og gennem stemplerne som køleolie med et tryk på 2,5 atm. Motoren er ferskvandskølet i et lukket system, og dette vand holdes nedkølet af vand fra Københavns havn ved hjælp af en varmeveksler.

Motoren har forsyningspumper for smøreolie og brændstof trukket af selve motoren.

Motoren blev taget ud af drift sidst i tresserne og blev derefter afprøvet en gang om måneden og man sørgede for at der altid var startelufttryk på de store startelufttanke. Dette satte motoren i stand til at levere strøm til København, da hele Sjælland blev ramt at et strømnedbrud i 2003. Motoren startede på trykluften og de tvungne trukne pumper leverede brændstof og smøreolie. De første minutter kørte motoren uden kølevand og der blev derefter genereret strøm, således at kølevandspumperne gik igang

Motoren er ikke mere koblet til det elektriske net og kan i dag kun bruges til demonstration i DieselHouse. Når den er i drift, forbruger den ca. 15 liter dieselolie i minuttet for at genere ca. 5000 hestekræfter, der er nødvendige for at køre uden belastning..

Motoren demonstreres for publikum den 1. og 3. søndag hver måned, samt ved specielle lejligheder (Se vor hjemmeside)

Tekniske Data

Dobbelt virkende længdeskyllet to-takt motor

8 cylindre

Cylinderdiameter 840 mm

Slaglængde 1500mm

Nominelt omdrejningstal 115,36 rpm

Maksimal effekt 22500 bhp. (elektrisk ydelse på generatoren 15 MW)

Starteluft tryk ca. 25 bar

Trykforstøvning

Kompressionstryk ca. 35 bar

Maksimaltryk ca. 50 bar

Middeltryk ca. 7 bar

Forbrug ved en ydelse på 12 MW er ca. 3 tons dieselolie i timen

Dimensioner L x H   26,5m x 12,5m

Vægt 1400 tons heraf en komplet cylinder 20 t, krumtapaksel 140 t samt generatorrotor 80 t.